Intro
  Collection
  Online catalogue
  BIDOC dossiers
  Lists of Resources
  Subscriptions
  Correspondents
  Photo archive
  Local groups
                            
 
 
 
Title   HIV/AIDS in Zuidelijk Afrika
Author Schuringa, Kier (samenst.), Marieke van Twillert (inl.)
Edition 2e herz. dr.
Published Amsterdam: NiZA
Year 2005-07-01
Pages 106
Serial BIDOC dossier; nr.8 (juli 2005)
Price: Ä 5
Abstract Dit achtste BIDOC-dossier is een volledig vernieuwde uitgave van het gelijknamige dossier dat in oktober 2001 uitgegeven werd en behandelt het thema HIV/AIDS in Zuidelijk Afrika. De inleiding is van de hand van freelance journaliste Marieke van Twillert die zich al jaren met de HIV/AIDS problematiek beizghoudt. Na een korte presxentatie van de belangrijkste websites over HIV/AIDS in (zuidelijjk) Afrika, volgen een serie artikelen, gereproduceerd uit de documenten en periodieken die NiZA in zijn collectie heeft. De bijlage bevat een aanvullende bronnenlijst over HIV/AIDS in het documentatiebestand van NiZA Bidoc. Vanwege de grote hoeveelheid informatie beperkt de lijst zich tot bonnen uit de periode januari 2004 tot juni 2005.
Country Southern Africa
Themes
  • Economy
  • Health
  • NGO's (African)
  • Women