Bibliotheek
  Collectie
  Online Catalogus
  BIDOC dossiers
  Bronnenlijsten
  Abonnementen
  Correspondenten
  Foto-archief
  Lokale groepen
                            
 
 
Collectie

Het NiZA-Bibliotheek, Informatie- en Documentatiecentrum (BIDOC) heeft een uitgebreide documentaire collectie over de regio zuidelijk Afrika.


De collectie omvat meer dan 5000 banden, ruim 40.000 andere publicaties (vooral artikelen, rapporten, papers, documenten en andere 'grijze literatuur') en meer dan 200 abonnementen op periodieken uit en over zuidelijk Afrika. Er is ook een uitgebreide audiovisuele collectie, bestaande uit foto’s, dia’s, en video’s.

De collectie richt zich op politieke, sociaal-economische, culturele en ontwikkelingsaspecten van de regio zuidelijk Afrika. Het zwaartepunt ligt bij Zuid-Afrika, en in mindere mate bij Angola, Mozambique, Namibië en Zimbabwe.

De collectie is deels gebaseerd op het werk van de documentatie-afdelingen van een aantal voormalige anti-apartheids- en solidariteitsbewegingen. Dit verklaart het bijzondere karakter. De collectie bevat de archieven en documentatiemateriaal van de in NiZA opgegane organisaties:

 • Anti-Apartheidsbeweging Nederland (AABN): 1961-1994 (waaronder het voormalige Comité Zuid-Afrika)
 • Instituut voor Zuidelijk Afrika (IZA): 1994-1996
 • Komitee Zuidelijk Afrika (KZA): 1960-1996 (waaronder het voormalige Angola Comité)
 • Eduardo Mondlane Stichting (EMS): 1974-1996.
Daarnaast omvat de collectie ook de archieven van de Nederlandse steungroep voor de Zuid-Afrikaanse Radio Freedom, Omroep voor Radio Freedom.

Ook (delen van) archieven van andere organisaties en privé-personen zijn ondergebracht bij NiZA-BIDOC. Daaronder bijvoorbeeld een deel van de documentatiecollectie van het (Holland) Shipping Research Bureau.

Opvallende onderdelen in de collectie zijn:
 • het historisch materiaal, met name uit de periode van de internationale sancties tegen Zuid-Afrika;
 • materiaal van de bevrijdingsbewegingen in zuidelijk Afrika en internationale anti-apartheidsorganisaties;
 • publicaties uit zuidelijk Afrika, inclusief diverse naslagwerken, atlassen, ‘directories’, statistieken, overheidspublicaties, kaarten enz.
De collecties van IZA, KZA en EMS zijn grotendeels geïntegreerd. Het volledige tijdschriftenbezit beslaat ca. 100 meter, met vele honderden titels vanaf de jaren zestig. Een groot deel van de dubbele nummers van deze periodieken is inmiddels beschikbaar gesteld aan een aantal bibliotheken en documentatiecentra in zuidelijk Afrika.
Een overzicht van de lopende abonnementen vindt u hier.

Boeken worden vooral aangeschaft in Nederland en in zuidelijk Afrika, maar ook verworven door schenkingen van instituten en privé-personen.

Er zijn krantenknipsels beschikbaar uit een aantal Nederlandse kranten vanaf begin jaren '60. De uitgebreide collectie foto’s en ander audiovisueel materiaal is gedeeltelijk gecatalogiseerd, dus beperkt toegankelijk.


Databases

Het NiZA-BIDOC heeft twee databases. Allereerst het Izadoc-bestand, begonnen in 1991 en eind 1998 afgesloten. Hierin zijn ruim 36.000 records opgenomen, met korte beschrijvingen van ruim 30.000 verwerkte documenten. In deze database kan op een groot aantal categorie-trefwoordcombinaties worden gezocht. Van de meest gevraagde onderwerpen is een geprinte bronnenlijst beschikbaar.

In 1999 is NiZA-BIDOC overgegaan op het documentatieprogramma Adlib waarin nu alle documenten worden opgenomen.
Een testversie van deze databse kan hier online worden geraadpleegd:
 • NiZA online catalogus.

  Het materiaal van vóór 1991 is toegankelijk door middel van een kaartsysteem.

  Samenwerking

  De bibliotheek werkt nauw samen met andere bibliotheken en documentatiecentra in Nederland, Europa en zuidelijk Afrika, zoals de Bibliotheek en Documentatie-afdeling van het Afrika-Studiecentrum in Leiden en de bibliotheek van het Suid-Afrikaanse Instituut - Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging in Amsterdam.

 •