Intro
  Collection
  Online catalogue
  BIDOC dossiers
  Lists of Resources
  Subscriptions
  Correspondents
  Photo archive
  Local groups
                            
 
 
 
Title   Nelson Rolihlahla Mandela
Author Doeleman, Gertjan; red.: Anton Dekker, Kier Schuringa
Published Amsterdam: NiZA
Year 2002-06-00
Pages 86
Serial Bidoc-dossier; nr. 3
Het derde Bidoc dossier behandelt hŤt symbool van de strijd tegen apartheid: Nelson Mandela. De geselecteerde artikelen geven een beeld van zijn leven en van de rol die hij heeft gespeeld in de totstandkoming van het "nieuwe Zuid-Afrika".

Inhoud
  • Inleiding
  • Selectie van artikelen (in Engels en Nederlands) juni 1964 - april 2002
  • Bronnenlijst (boeken / artikelen / documenten / video's)


Alle vermelde bronnen zijn in te zien bij NiZA's Bibliotheek, Informatie- en Documentatie Centrum.
Country South-Africa
Themes
  • Democracy